La Junta, segons els estatuts:

Art.vint-i-setè, La composició d’aquesta Junta és la següent:

– Capità de Galejadors.

– Tinent de Galejadors.

– Secretari.

– Tresorer.

– 7 vocals.

Tots aquests càrrecs, excepte el Capità i el Tinent, són elegits pel comú dels Galejadors de forma majoritària reunits en Assemblea.

Actualment la Junta esta composada per:

CAPITÀ:  Jordi Font i Giol

TINENT: Jaume Guinovart Garriga

Càrrecs electes

SECRETARI: Marc Genesca Bordón

TRESORER : Dolors Molera Bartolomé

VOCALS :

  • Rosa Caballero Capdevila
  • Jordi Padrosa Roma
  • Conxi Valencia Palou
  • Anna Prat Fontseca
  • Arnau Grande Montfort
  • Alba Valencia Piñana
  • Pere Pujol González