Heus aquí que els GALEJADORS DE SANTA COLOMA DE CENTELLES, sentint-nos successors, dipositaris i continuadors dels sentiments, que en el decurs de la història, han mogut als nostres avantpassats a mantenir i enaltir LA FESTA DEL PI DE SANTA COLOMA DE CENTELLES, a la nostra vila, en data 25 d'Abril de 1976 vàrem constituir l'ASSOCIACIÓ que ha de maldar en la preservació i enaltiment de la nostra festa tradicional, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat, n.5645, (dia 8de juny de 2010), i que s'haurà de regir per aquests ESTATUTS.

Estatuts diligenciats de l'Associació de galejadors de Santa Coloma de Centelles.