17861

Document del "Llibre de Visitas". Visita pastoral feta per Francisco de Veyan y Mola, bisbe de Vic, el 25 d'Octubre de 1786

Veure documents
18781

Descripció Festa del Pi i contorns del poble de Centelles

Veure documents
18921

Documents de l'any 1892 sobre la Festa del pi de Centelles i relacionats.

Veure documents
19011

Descripció Festa del Pi i Actes de la Festa Major d'Hivern de l' any 1901

Veure documents
19041

Documents de l'any 1904 sobre la Festa del pi de Centelles i relacionats.

Veure documents
19061

Documents de l'any 1906 sobre la Festa del pi de Centelles i relacionats.

Veure documents
19071

Documents de l'any 1907 sobre la Festa del pi de Centelles i relacionats.

Veure documents
19091

Descripció Festa del Pi 1909. Actes Festa Major d'Hivern. Moviment demogràfic 1909. Constitució d'un nou Ajuntament

Veure documents
19101

Descripció Festa del Pi. Actes de la Festa Major d'Hivern.

Veure documents
19111

Festa del Pi 1911 i Actes De la Festa Major d'hivern

Veure documents
19122

Preparatius Festa del Pi 1912 i Festa Major d'Hivern

Veure documents
19141

Festes de Nadal i la Festa del Pi de l'any 1914

Veure documents
19151

Actes de la Festa de Santa Coloma de 1915

Veure documents
19171

Breu ressenya de la Festa del pi 1917 i actes de la Festa Major d' Hivern

Veure documents
19183

Breu descripció Festa del Pi i Actes de la Festa Major d'Hivern de 1918 i llibret de Fortià Solà: "La Festa del Pi"

Veure documents
19191

Breu descripció de Festa del Pi 1918 i Actes de la Festa Major d'Hivern

Veure documents
19262

Programa de mà de la Festa del Pi i Actes de la Festa Major de 1926

Veure documents
19311

Documents sobre la Festa del Pi de 1931 i relacionats

Veure documents
19321

Descripció de la Festa del Pi i Actes de la Festa Major d'Hivern a l'any 1932

Veure documents
19331

Explicació de la Festa del Pi. Font: Esplai (Seguiment il·lustrat d' "El Matí", ), Barcelona, any 3, num.85, Diumenge 16 de juliol de 1933, p.8)

Veure documents
19342

Descripció de la vila de Centelles on es ressalta la Festa del Pi (D.F.: Viles de Centelles (Belleses de Centelles).Barcelona , La Veu de Catalunya, 30 d'agost de 1934, p.15 i 16)

Veure documents
19451

Programa de mà on s'anuncia que per primera vegada es ballarà El Ball del Pi

Veure documents
19531

Descripció de la Festa del Pi i es fa una interpretació del Ball del Pi

Font= CASTELLS ANDINA, Josep M.: Costums dels temps nadalencs de la Festa del Pi; Horta (Barcelona); Ideal; 5 de gener 1954, n.82, p.6 i p.13

Veure documents
19701

Narrativa literària en el marc de la Festa del Pi

Font= VIDAL i  PIETX, Mn.Ramon: La valentia veritable (Festa del Pi). Homenatge a la Joventut de la vila. Dins Nadal a les Altes Valls del Ges i altres contalles. Vic; 1970; Tip. Balmesiana; p.67-74

Veure documents
19731

Narració sobre la Festa del Pi.

Font=ROURICH, Valentí: "La Festa del Pi" de Centelles, Barcelona, Serra d'Or, any XVII, num.195, 15 de desembre de 1975, p.77-81

Veure documents
Material gràfic de la Festa del Pi11

 Estampes, goigs i altres

Veure documents
Marc legal2

Ordres que afecten a la Festa del Pi

Veure documents
Estudis sobre la Festa del Pi2

Articles o assajos sobre diferents aspectes de la Festa del Pi

Veure documents